СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
    Для квартир
  Для офиса
  Для котеджа
  Для производства
   Про Дезавид
  Дезавид – Бас
  Дезавид – П
  Дезавид – Вет
  Дезавид – Сток
  Дезавид Т
  НАШИ УСЛУГИ
    Сервисное обслуживание
    Монтаж и наладка оборудования
  Подбор оборудования
  Химический анализ воды
  ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ
  Вопросы к специалистам
  ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
   Глоссарий терминов
  Железо в воде и как с ним    бороться
  Нужна ли система очистки воды
  Чистая вода в вашем доме
  Чистая вода из собственного    источника
  СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
  ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
  ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Статьи по теме  Водный консалтинг

Центр водних технологій „АКВАСЕРВИС” - концепція комплексного підходу

 

Історично склалося так, що, як правило, перше бажання людини, що усвідомила наявність проблеми в своєму бізнесі - вирішити проблему самостійно. Швидше за все наступним кроком є етап збору інформації про шляхи вирішення таких проблем. Як свідчить наша практика вирішення проблеми самим підприємством, без залучення фахівців відповідного профілю, вимагає значних знань і досвіду, які є у консультанта і навряд чи є у потенційного клієнта. Добре якщо «водна сфера» є основним видом діяльності підприємства. В цьому випадку клієнт володіє достатньою кваліфікацією для вирішення своїх проблем в техніко-технологічному аспекті, але разом з тим має ряд певних проблем у фінансово-інвестиційній сфері. В першу чергу це підприємства основною сферою діяльності яких є надання споживачу послуг пов'язаних з подачею питної води та відведенням і переробкою стічних вод, а саме водоканали. Іншу групу складають підприємства, які використовують воду як один із компонентів для виробництва основного продукту, це підприємства харчової промисловості, легкої та важкої промисловостей, підприємства переробної галузі тощо. Таким чином ситуація набуває абсолютно закономірний розвиток, коли стає ясно, що «водну» проблему такого підприємства простіше (дешевше, швидше, якісніше) вирішить зовнішній експерт, що спеціалізується в цій галузі.

Згідно поширеній думці, до послуг зовнішніх консультантів звертаються в основному і в першу чергу ті організації, які опинилися в критичному положенні. Проте допомога в критичних ситуаціях - зовсім не основна функція консалтингу. Проведений фахівцями нашої компанії аналіз дозволив виявити ряд випадків, коли компанії наважуються звернутися до послуг фахівця з консалтингу.

По-перше, в тих випадках, коли підприємство, що має статус надійного, намічає перебудову всієї системи, пов'язану або з розширенням, або із зміною форми власності, або зміною спектру діяльності підприємства і переорієнтацією його на перспективніші та/або вигідніші напрями бізнесу.

По-друге, у випадках, коли підприємство, що має статус надійного, з метою зміцнення своїх позицій на ринку і створення необхідного іміджу в очах потенційних партнерів, звертається до послуг консультанта (наприклад, екологічний аудит), проводить ревізію своєї діяльності (наприклад, енергоаудит) і потім робить її результати надбанням гласності. І, нарешті, по-третє, в тих випадках, коли підприємство знаходиться в критичному положенні (або навіть на межі краху) і своїми силами з цього положення вибратися не в змозі зважаючи на відсутність досвіду і внутрішніх ресурсів. В таких випадках для адекватної і своєчасної реакції на ситуацію, що сталася таке підприємство запрошує консультантів. Послуги консультантів (консалтингової фірми) в цьому випадку носять характер кризового консалтингу.

Діяльність кваліфікованого консультанта або спеціалізованої консалтингової фірми, що надає спектр послуг у «водній» сфері, підпорядкована ряду вимог, основними з яких є наступні:

1.         Консалтингова компанія зобов'язана володіти відпрацьованою технологією рішення проблем і необхідними навиками у формулюванні технологічного діагнозу існуючого положення на підприємстві. Діагнозу загальної виробничої ситуації, встановлення контактів (спілкування) та інш.

2.         Консалтингова компанія повинна бути незалежною від постачальників продуктів і рішень, від традицій, неписаних законів, що існують в організації, політики управлінського апарату. Думка консультанта повинна носити вільний та об'єктивний характер.

3.         Консалтингова компанія повинна являти собою структуру, зовнішню по відношенню до організації, якій надаються консалтингові послуги.

4.         Консалтингова компанія зобов'язана надавати замовникам допомогу у використанні їх власного досвіду для безперервного вдосконалення своєї діяльності.

Консалтинг грає покладену на нього роль "розповсюджувача знань". Слід особливо відзначити той факт, що консалтингова компанія - це не фабрика думки. Це фабрика порад. В більшості випадків консультанти лише керуються вимогами клієнта, втілюючи вже існуючі підходи і використовуючи успішний вітчизняний та закордонний досвід.

Багато керівників компаній, що звертаються до нас за підтримкою, не зовсім ясно усвідомлюють собі масштаби, складність і комплексність проблем, які стоять перед їх підприємствами. І досвідченому консультанту, що розглядає організацію клієнта цілісно, часто буває необхідно пояснювати керівникам важливість істотного збільшення об'ємів робіт і відповідно, зростання вартості проекту. Адже не секрет, що керівники і власники підприємств іноді просто не розуміють, що залучення консультантів вимагає від них повної участі в проекті. Інакше вся наша робота опиниться на полиці у вигляді звіту.

Тим часом очевидно, що вітчизняний «водний бізнес» потребує наших послуг. Ми потрібні бізнесу, причому в рівній мірі малому, середньому та промисловим гігантам. Всім!

Очевидно, що жоден керівник не може претендувати на універсальність знань у всіх галузях. Тим більше в таких специфічних питаннях, як водопідготовка, водопостачання та водовідведення. Більше того, ні у кого більше не викликає сумнівів критичний дефіцит кваліфікованих кадрів в Україні. Тобто у розпорядженні керівників дуже мало людей, здатних кваліфіковано обґрунтувати вибір тієї або іншої технології, детально розібратися в запропонованих проектах та підготувати ухвалення рішення.

Питання: чи варто збільшувати витрати організації кожний раз "винаходячи велосипед", наприклад розробляти власними силами модель системи водоочищення на підприємстві, болісно намагаючись зрозуміти, якими критеріями потрібно керуватися і яку з компаній, які спеціалізуються у цій галузі слід вибрати для вирішення проблем підприємства?

Відповідь: не варто. Тому що ці знання і досвід є у професійних консультантів.

Вибір керівників компаній полегшується тим, що фахівці консалтингових фірм, як правило, повністю володіють інформацією і технологічними новинками цієї області.

Послуги центру водних технологій спрямовані на зниження витрат підприємств шляхом проведення аналізу технологічного стану об'єкту, аналізу ринку технологій і постачальників відповідних послуг і устаткування. Крім того, ми є прихильниками комплексного і системного підходу до рішення проблеми і знаємо, що важливо розуміти вплив змін в кожному з елементів на всю систему в цілому.

Перевагою такого підходу до вирішення проблем замовника є усвідомлення того, що будь-яке технологічне рішення потребує адаптації до місцевих умов. Саме тому перш ніж почати будь-які проектні чи інсталяційні роботи необхідно виконати комплекс дослідницьких робіт, який дозволить зробити вибір оптимального технологічного рішення.

Такий підхід дозволяє забезпечити замовника системою, яка в повній мірі відповідатиме його потребам та керуючись яким рекомендоване нами обладнання являє собою мінімум, необхідний для того, щоб задовольнити потенційні потреби замовника. В тісній взаємодії з замовником ми дбаємо про добір таких характеристик обладнання, які дозволять оптимізувати та збалансувати капітальні та експлуатаційні витрати підприємства.

Наш центр має доступ до найсучасніших технологій та високотехнологічних систем очищення води, серед яких біотехнології останніх поколінь, мембранні технології, унікальне обладнання для зневоднення осаду тощо. Постачальники обладнання – це провідні вітчизняні та світові компанії, які ставлять собі на мету йти в ногу з новітніми розробками. Ви маєте змогу скористатися перевагами такого доступу та знайти вирішення саме вашої проблеми.

Прикладом вирішення „водних” проблем замовника може бути згадка декількох проектів в яких приймали участь фахівці нашого центру. Один з них – це проведення технічної експертизи проектів поданих для участі в тендері з впровадження технологічної схеми системи водопідготовки питної води в рамках проекту реконструкції водопроводу одного з населених пунктів Івано-Франківської області. Нашими консультантами була здійснена оцінка надісланих пропозицій та сформовані критерії вибору найоптимальнішого технологічного рішення. В результаті було виявлено, що в пропозиціях кожного претендента присутні неточності технологічного характеру та завищені показники вартості обладнання та виконання робіт.

Інший, був пов'язаний з розробленням рекомендацій по вибору технологічної схеми і обладнання для очищення промислових стічних вод на великому підприємстві що виробляє тютюнові вироби. У результаті фахівці підприємства одержали вичерпну інформацію стосовно сучасних технологій очищення стічних вод, було розроблено принципову технологічну схему очищення стічних вод даного підприємства та рекомендації по вибору необхідного устаткування. На базі отриманої інформації було підготовлено тендерну пропозицію для реалізації цього проекту.

З подальшим динамічним розвитком економіки і в боротьбі підприємств за зменшення собівартості продукції та зменшенням антропогічного навантаження на навколишнє середовище роль «водного консалтингу» буде постійно зростати. Ми впевнені, що він стане неодмінним супутником великого та середнього бізнесу у питаннях, що стосуються поводження з питною та стічними водами.

Центр водних технологій „АКВАСЕРВІС” запрошує до співпраці усіх, кому необхідне кваліфіковане вирішення питань пов’язаних з підготовкою води на питні та технологічні потреби, а також очищенням стічних вод будь-якої категорії складності.

  Copyright © 2007 Аквасервис
  e-mail: [email protected]
  http://h2o.org.ua/
Всі зауваження та побажання надсилайте на  
[email protected]  

design and webmastering © s-prostir